ქარხანა

Golden Eagle-ს აქვს ორი თანამედროვე ქარხანა დონგუანსა და პინგსიანში, იმპორტირებული აღჭურვილობის 400-ზე მეტი კომპლექტით და 800-ზე მეტი თანამშრომლით.ჩვენთან მეოთხე ქარხანა არ არის.